Φράγμα Αποσελέμη

Τίτλος έργου:  Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της διεύθυνσης Δ6 στην εκπόνηση της οριστικής μελέτης του κύριου αγωγού (υδραγωγείου) ύδρευσης από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (Αποσελέμη) μέχρι το Ηράκλειο καθώς και στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης υδραγωγείου προς Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο και στη διαχείριση των ανωτέρω υποέργων του έργου: «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» – 2ος Τεχνικός σύμβουλος.

Κύριος έργου / Εργοδότης: ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γ.Γ.Δ.Ε/ Γ.Δ.Υ.Ε. / Δ6

Είδος υπηρεσιών: Τεχνικός σύμβουλος

Περίοδος: 2003 – 2007

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:  Το έργο του τεχνικού συμβούλου αφορoύσε κυρίως στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου κατά την κατασκευή του φράγματος και των μελετών του φράγματος και συναφών έργων, διυλιστηρίου, υδρογεωλογικών και υδρολογικών μελετών κ.λπ. και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της υπηρεσίας συντάσσοντας τις σχετικές εκθέσεις προόδου και δελτίων για την διαχειριστική αρχή.


Comments are closed.