Τριφύλλειο Νοσοκομείο Κυθήρων

Τίτλος έργου:  Ανέγερση νέου γενικού νοσοκομείου – Κ.Υ. Κυθήρων

Κύριος έργου / Εργοδότης: Ίδρυμα Τριφύλλειο Νοσοκομείο Κυθήρων

Είδος υπηρεσιών: Μελέτη δημοπράτησης

Περίοδος: 2006

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:  Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για τη δημοπράτηση κατασκευής του νέου γενικού νοσοκομείου – Κ.Υ. Κυθήρων στο οποίο περιλαμβάνονται μια άσηπτη και μια σηπτική χειρουργική αίθουσα, νοσηλευτικές μονάδες συνολικής δυναμικότητας 22 κλινών, εξεταστήρια, τμήμα επειγόντων περιστατικών, μαιευτήριο, ακτινολογικό και μικροβιολογικό εργαστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.kythira-hospital.gr


Comments are closed.