Εθνικό Κέντρο Αθλητικής όρασης

Τίτλος έργου:  Κατασκευή εθνικού κέντρου αθλητικής όρασης στο Πανεπιστήμιο Ηρακλείου, μελέτες, εξοπλισμοί.

Κύριος έργου / Εργοδότης: Πανεπιστήμιο Κρήτης

Είδος υπηρεσιών: Πλήρης μελέτη – Τεύχη Δημοπράτησης

Περίοδος: 07/2003- 01/2004

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:  Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων για το κτίριο του κέντρου αθλητικής όρασης στο Ηράκλειο Κρήτης. Πρόκειται για οφθαλμολογικό κέντρο και οι κτιριακές του εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χώρους ερευνητικού κέντρου, εργαστήρια, ιατρεία ημέρας, ιατρεία επεμβάσεων, χώρους διοίκησης και γραφείων καθώς και συνεδριακό χώρο 2 αιθουσών 200 ατόμων. Στο κέντρο υπάρχει συγκρότημα χειρουργείων δυναμικότητας 2 αιθουσών


Comments are closed.