Ψυχιατρικό τμήμα στο Γ.Ν. Βούλας

Τίτλος έργου:  Ολοκληρωμένο ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων και ολοκληρωμένο ψυχιατρικό τμήμα εφήβων στο Γ.Ν. Βούλας (Ασκληπιείο)

Κύριος έργου / Εργοδότης: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

Είδος υπηρεσιών: Τεχνικός Σύμβουλος

Περίοδος: 2005

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:  Εκπόνηση μελέτης δημοπράτησης (Η/Μ εγκαταστάσεων) που αφορούσε στην κατασκευή νέου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ.

Comments are closed.