Νοσοκομείο Φιλιάτων

Τίτλος έργου:  Πλήρης αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου «Επέκταση – αναδιαρρύθμιση του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Φιλιάτων»

Κύριος έργου / Εργοδότης: Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Φιλιάτων

Είδος υπηρεσιών: Προμελέτη, Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής

Περίοδος: 2002 – 2003

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:  Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η εκπόνηση των μελετών των Η/Μ εγκαταστάσεων για την επέκταση και αναδιαρρύθμιση των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιάτων, το οποίο περιλαμβάνει τακτικά εξωτερικά ιατρεία με εξεταστήρια, τμήμα παρακολούθησης εγκύων και οικογενειακού προγραμματισμού, νοσηλευτική μονάδα παθολογικού και χειρουργικού τομέα 28 κλινών, παιδιατρικό νοσηλευτικό τμήμα 7 κλινών, μαιευτικό και γυναικολογικό τμήμα 13 κλινών, μονάδα βρεφών και πρόωρων 4 κοιτίδων, μονάδα τεχνητού νεφρού 8 κλινών, μονάδα στεφανιαίας νόσου 4 κλινών, πολυδύναμη μονάδα εντατικής θεραπείας 4 κλινών, τμήμα φυσικής ιατρικής, χειρουργεία, σηπτικό χειρουργείο-ενδοσκοπήσεις, μαιευτήριο, σηπτικό γυναικολογικό χειρουργείο, διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών, τμήμα αιμοδοσίας, διαγνωστικά εργαστήρια απεικονίσεων, νεκροτομείο, τμήμα επειγόντων περιστατικών, μονάδα βραχείας νοσηλείας 4 κλινών, φαρμακείο, κεντρική αποστείρωση, και χώρους διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.


Comments are closed.