Τυπογραφείο «Καρυδάκης»

Τίτλος έργου:  Νέο διώροφο κτίριο βιοτεχνίας με υπόγειο τυπογραφείο στην περιοχή Πάτημα – βιο. Πα.  του δήμου Καλυβιών Αττικής

Κύριος έργου / Εργοδότης: Στέφανος Καρυδάκης Γραφικές Τέχνες Α.Ε.

Είδος υπηρεσιών: Μελέτη εφαρμογής – επίβλεψη κατασκευής

Περίοδος: 2006

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:  Εκπόνηση μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του κτιρίου και επίβλεψη κατά τη φάση κατασκευής του


Comments are closed.