Ξενοδοχειακό συγκρότημα «Φελλόη»

Τίτλος έργου:  Σχεδιασμός και τεχνική υποστήριξη επί προδιαγραφών, μελετών και αδειών αθλητικού, προπονητικού, ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Φελλόη» στην περιοχή Δήμου Ευρωστίνης του νομού Κορινθίας ιδιοκτησίας «g.f.a. a.e. Παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Κύριος έργου / Εργοδότης: g.f.a. a.e

Είδος υπηρεσιών: Οριστική μελέτη

Περίοδος: 2002

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:  Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η εκπόνηση Η/Μ μελετών των εγκαταστάσεων του κέντρου άθλησης και πολιτισμού Φελλόη. Πρόκειται για εγκαταστάσεις ανεπτυγμένες σε έκταση 240.000m2 στις οποίες περιλαμβάνονται κτίριο αθλητικών χώρων και υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου, 4 γήπεδα tennis με δάπεδο χώματος και δυνατότητα κάλυψης, 6 πολυμορφικά γήπεδα basketball-volleyball-handball με δάπεδο quick, 2 γήπεδα minifoot, 2 γήπεδα beach volley και στίβο διεθνών προδιαγραφών.

Comments are closed.