Νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα – Ιωάννινα Ηγουμενίτσα

Τίτλος έργου:  Μελέτη χάραξης για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα – Ιωάννινα Ηγουμενίτσα, τμήμα Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα από ΧΘ 16+300 -ΧΘ 43+200 (Α.Δ. 1116).

Κύριος έργου / Εργοδότης: ΟΣΕ Α.Ε.

Είδος υπηρεσιών: Πλήρης μελέτη – Τεύχη δημοπράτησης

Περίοδος: 2007 – εν εξελίξει

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:  Στο αντικείμενο της συμβάσεως περιλαμβάνονται οι εργασίες εκπόνησης μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων κύριων σηράγγων και σηράγγων διαφυγής και οι εργασίες εκπόνησης μελετών ηλεκτροφωτισμού των ανισόπεδων διαβάσεων του έργου


Comments are closed.