Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά

Τίτλος έργου:  Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παλατιού στον αρχαιολογικό χώρο Μυστρά.

Κύριος έργου / Εργοδότης: Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων

Είδος υπηρεσιών: Προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης

Περίοδος: 9/2007 – 5/2009

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:  Οι προβλεπόμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αφορούσαν την εγκατάσταση φωτισμού και λοιπών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ασφαλείας του μνημείου, την ενδοδαπέδια τοποθέτηση ήπιας μορφής ηλεκτρικής θέρμανσης. Εκπονήθηκαν μελέτες για την διαμόρφωση των χώρων, για ανάδειξη της αίθουσας του παλατιού και των λοιπών αιθουσών για εκθεσιακούς σκοπούς, όπως επίσης και τη διαμόρφωση του γραφείου διεύθυνσης και τη κατασκευή συγκροτήματος wc

Comments are closed.