Πανθεσσαλικό στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου

Τίτλος έργου:  Έλεγχος μελέτης εφαρμογής Η/Μ για το Πανθεσσαλικό στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου

Κύριος έργου / Εργοδότης: Κ/Ξ Ολυμπιακά Στάδια

Είδος υπηρεσιών: Τεχνικός Σύμβουλος

Περίοδος: 2002

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:  Αντικείμενο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ήταν η υποβολή ενημερωτικού σημειώματος που αφορούσε:

  • Στον έλεγχο προδιαγραφών φωτισμού αγωνιστικών χώρων του σταδίου Bόλου
  • Στην σύνταξη φύλλου ελέγχου (check list).
  • Στο συγκριτικό έλεγχο του συνόλου των φωτοτεχνικών υπολογισμών, με τις αντίστοιχες μελέτες εφαρμογής καθώς και όλων των σχετικών στοιχείων
  • Τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης με το γενικό συμπέρασμα για την πληρότητα της φωτοτεχνικής μελέτης και για τον φωτισμό γηπέδων ποδοσφαίρου και την εξέταση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης σταδίου βόλου.

Comments are closed.