Καυτατζογλειο στάδιο Θεσσαλονίκης

Τίτλος έργου:  Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης για το συντονισμό και διοίκηση ολυμπιακών έργων (Έλεγχος Η/Μ μελετών στο Καυτατζογλειο στάδιο Θεσσαλονίκης)

Κύριος έργου / Εργοδότης: Κ/Ξ Ολυμπιακά Στάδια

Είδος υπηρεσιών: Τεχνικός Σύμβουλος

Περίοδος: 2003

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:  Αντικείμενο των υπηρεσιών συμβούλου ήταν ο έλεγχος των Η/Μ μελετών στο Καυτατζογλειο στάδιο Θεσσαλονίκης και αναλυτικότερα:

  • Ο έλεγχος πληρότητας Η/Μ μελετών
  • Ο έλεγχος ορθότητας και αρτιότητας των Η/Μ μελετών και
  • Ο έλεγχος συμβατότητας της μελέτης εφαρμογής με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας (σύμφωνα με την προμελέτη των Η/Μ εγκαταστάσεων) και με τη μελέτη προσφοράς.

Comments are closed.