Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

Τίτλος έργου:  Επισκευή – αποκατάσταση & διαρρύθμιση κτιρίου επί των οδών Λυκούργου 12 και Αθηνάς

Κύριος έργου / Εργοδότης: Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

Είδος υπηρεσιών: Μελέτη εφαρμογής

Περίοδος: 2003

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:  Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής στα πλαίσια αναθεώρησης και προσαρμογής της προϋπάρχουσας μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σύγχρονων κανονισμών και νέων τεχνολογιών.


Comments are closed.