ΙΚΑ Αργοστολίου

Τίτλος έργου:  Νέο κτίριο Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Αργοστολίου

Κύριος έργου / Εργοδότης:  ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Είδος υπηρεσιών:  Προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης

Περίοδος:  5/2008-7/2009

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:  Το συγκεκριμένο έργο αφορά μεταξύ άλλων την μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νέου κτιριακού συγκροτήματος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στο Αργοστόλι (τοπικό υποκατάστημα), που περιλαμβάνει το κτίριο υπηρεσιών υγείας (Κ.Υ.Υ.) και το κτίριο υπηρεσιών ασφάλισης – διοίκησης (Κ.Υ.Α.).

Comments are closed.