Προσωπικό

Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από 20 και πλέον άτομα, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι απόφοιτοι σχολών ανωτάτης εκπαίδευσης, με υψηλή επιστημονική κατάρτιση.

Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με μεγάλο αριθμό εξωτερικών εμπειρογνωμόνων από τον ελληνικό και διεθνή χώρο, γεγονός που της επιτρέπει να παρέχει της υπηρεσίες της σε μια πληθώρα ειδικών έργων


Comments are closed.