Διοικητικό Συμβούλιο

Η ELXIS Σ.Μ. Α.Ε. διοικείται από το κάτωθι Διοικητικό Συμβούλιο:

Βίκυ Ρετζέπη – Κερχουλά:   Διευθύνων Σύμβουλος , μέτοχος

Πάνος Κερχουλάς:                 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχος

Ευάγγελος Κερχουλάς:         Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχος

Ματίνα Κατσιώρχη:              Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου


Comments are closed.