Εθνική Οδός – Σήραγγα Πριόνια Αετού

Τίτλος έργου:  ΥΗΕ Μεσοχώρας  – Εθνική οδός Άρτας – Τρικάλων, κατασκευή τμήματος Ι.Ρ. Παχτουριώτικο – Ρ. Νάτσικα και τμήματος ΙΙ Βραχολίσθηση – Αρματωλικό

Κύριος έργου / Εργοδότης: Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ Α.Ε. – ΜΕΤΩΝ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Είδος υπηρεσιών: Μελέτη εφαρμογής

Περίοδος: 2/1994 – 6/1994

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:  Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η εκπόνηση όλων των μελετών των Η/Μ εγκαταστάσεων για την δίδυμη οδική σήραγγα στη θέση Πριόνια Αετού και το κτίριο ελέγχου, στο τμήμα Γρεβενά – Κοζάνη της Εθνικής Οδού

Comments are closed.