Εγνατία Οδός – Κάθετη οδός Κ.Ο.Κ. 5

Τίτλος έργου:  Εκτέλεση εργασιών πλήρους κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου ΕΓΝΑΤΙΑΣ με τα σύνοδα έργα στο τμήμα «Γρεβενά – Κοζάνη», 4ο Υποτμήμα 31+100 ως 51+340 (Κ.Ο.Κ. 5)

Κύριος έργου / Εργοδότης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. / ΑΕΓΕΚ

Είδος υπηρεσιών: Μελέτη εφαρμογής

Περίοδος: 6/1999 – 9/1999

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:  Το αντικείμενο του έργου περιελάμβανε την εκπόνηση μελετών οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης σε ανοικτή οδοποιία, ισόπεδους κόμβους και κάτω διαβάσεις του τμήματος 31+100 ως 51+340 στο κομμάτι «Γρεβενά – Κοζάνη» της Εγνατίας Οδού


Comments are closed.