Προαστιακός Σιδηρόδρομος, τμήμα ΣΚΑ – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

Τίτλος έργου:  Μελέτη προδιαγραφών και εφαρμογής αρχών ασφαλείας στο τμήμα του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών ΣΚΑ – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος (Α.Π. 402)

Κύριος έργου / Εργοδότης: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε

Είδος υπηρεσιών: Risk analysis

Περίοδος: 2003 – 2004

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:

  • Ανάλυση και διερεύνηση του έργου, θεωρητική ανάλυση όλων των πιθανών κινδύνων και αναγνώριση των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας με σκοπό την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων και τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεών τους
  • Αναγνώριση σε κάθε συγκεκριμένο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής των υφιστάμενων κινδύνων και αποτύπωση των προτεινόμενων μέτρων σε οριζοντιογραφίες και τυπικές διατομές του έργου, προμέτρηση και σύνταξη ενδεικτικού προϋπολογισμού. Σύνταξη ειδικών προδιαγραφών.


Comments are closed.